Marshall Stanmore III

Stanmore III, ktorý zaujíma strednú pozíciu v modelovom rade reproduktov Marshall, má ešte širšiu zvukovú scénu ako jeho predchodca a prináša do domáceho audia expanzívny zvuk s podpisom Marshall. Tento reproduktor Bluetooth bol prepracovaný pre väčšie pohltenie a funguje ako výkonný domáci zvukový systém.