ROZŠÍRENÁ ZÁRUKA A ODCUDZENIE
Ako najlepšie chrániť zariadenie pred všetkými nečakanými
situáciami? Rozšírenou zárukou.

Aké poškodenia kryje rozšírená záruka?

Mechanické poškodenia, ktoré
zabraňujú funkčnosti
a používaniu zariadenia.

Prečo si vybrať rozšírenú záruku?

  • Možnosť dojednania záruky až na 2 roky
  • Kombinovateľná s predĺženou zárukou
  • Zariadenie môžeš ochrániť až 2 roky
Najčastejšie otázky
Aké poškodenia záruka kryje?
Rozšírená záruka kryje mechanické poškodenia zariadenia, ktoré zabraňujú funkčnosti a riadnemu používaniu. Rovnako tak kryje prípady odcudzenia, keď máš prístroj pri sebe alebo pri vlámaní do objektu v rámci krajín EÚ. Záruka však nekryje bežné opotrebenia, ako sú odreniny, poškriabanie či iné poškodenia, ktoré nebránia samotnej funkčnosti zariadenia, a zároveň nekryje odcudzenie z automobilu či jednoduchú stratu prístroja.
Je možné záruku dokúpiť neskôr?
Nie, rozšírenú záruku je možné zakúpiť iba spoločne s tovarom.
Koľko stojí záruka?
Konkrétna cena záruky je vždy uvedená pri každom produkte zvlášť. Po vložení produktu do košíka, uvidíš záruky aj priamo pri ňom.
Je možné priebežne meniť dĺžku trvania záruky?
Obdobie dĺžky trvania záruky zmeniť nemožno, preto odporúčame pri dojednaní radšej zvoliť záruku s dlhšou dobou platnosti.
Je možné kombinovať Rozšírenú a Predĺženú záruku?
Áno, záruky je možné u vybraných produktov kombinovať. Kombinácia typov, dĺžok a formy úhrady je úplne ľubovoľná a záleží len na aktuálnej ponuke záruk pri konkrétnom produkte a vašej voľbe.
Ako si nárokovať škodu a čo je na to potrebné?
Škodu je možné oznámiť buď osobne na niektorej z našich predajní, alebo zaslať tovar poštou na centrálu spoločnosti, s popisom poruchy a vznikom udalosti.
Koľkokrát môžem uplatniť škodu v priebehu trvania záruky?
Konkrétne počty udalostí pri jednotlivých typoch záruk nájdeš tu, ale lehota medzi uplatnením jednotlivých udalostí musí byť minimálne 90 dní. V prípade uznania nároku na škodu z odcudzenia je udalosť braná ako posledná možná.
Ako prebieha a ako dlho trvá oprava?
Po obdržaní poškodeného zariadenia či nahlásení odcudzenia vykonáme posúdenie vzniknutej poruchy či škody a spíšeme protokol o prijatí. V prípade poškodenia odošleme prístroj do nášho autorizovaného servisu. Počas opravy je možné si v predajni zapožičať bez poplatku náhradné zariadenie za vratnú kauciu. Oprava je vykonaná najdlhšie do 60 dní, pri prekročení tejto lehoty je vyplatená časová cena. V prípade uznania nároku na škodu z odcudzenia je vždy vyplácaná časová cena.
Aká je spoluúčasť a z čoho sa počíta?
Prvá oprava je u nás vždy bez spoluúčasti. Pri ďalších sa spoluúčasť uplatňuje buď minimálnou hodnotou alebo percentom z ceny opravy pri poškodení a pevne stanovenou cenou pri odcudzení.
Kompletné podmienky Rozšírenej záruky TU.