Empire: Total War - Elite Units of America (PC) DIGITAL

Lokalizácia: Anglická verzia /
Kód produktu: D1231708 /
Záruka: 2 roky
Platforma
PC
2.79 €
Nie je na sklade
2.79 €
Empire: Total War - Elite Units of America (PC) DIGITAL Empire: Total War - Elite Units of America (PC) DIGITAL
PC Digitálna distribúcia
Nie je na sklade
2.79 €

Podrobné informácie

Balíček Elite Units of America pro hru Empire: Total War přidává americké, britské a francouzské straně 15 nových elitních jednotek.   Politický tlak třinácti britských kolonií v Severní Americe v druhé polovině 18. století vedl nakonec v roce 1776 k sepsání Deklarace nezávislosti a velkým historickým změnám. Všech 15 jednotek z balíčku Elite Units of America hrálo v americké revoluci velkou roli. I když jsou svým pozadím spojeny s evropskými vojenskými tradicemi, jejich identita je svázána s osudem Spojených států. Díky tomu patřili tito muži mezi nejodvážnější a nejsmělejší vojáky historie.   Po zakoupení balíčku odemknete 15 zcela nových elitních jednotek západu v režimu tažení pro jednoho hráče. Při hře s příslušnou stranou budou také k dispozici v režimu pro více hráčů a režimu bitvy pro jednoho hráče.   1. delawarský (Spojené státy): Tito vojáci jsou vyzbrojeni mušketami s hladkou hlavní, které vystřelují olověné kulky široké jako palec. Jsou to nepřesné zbraně, účinné jen asi na 200 kroků při střelbě v salvách. Schopnost vystřelit a nabít jako stroj, zatímco okolo umírají spolubojovníci, je to, co vyhrává bitvy. To a schopnost bojovat v různých taktických formacích. Každý nepřítel dost šílený na to, aby vyslal svou kavalerii na tyto jednotky v čtvercové formaci zjistí, že jde o těžkého soupeře. K dispozici, když hrajete jako Spojené státy a máte Kasárna v Pennsylvánii. 1. marylandský (Spojené státy): Pěchota je přirozeně zranitelná vůči bombardování dělostřelectvem a ostřelování rojnic. Je nutná zvláštní odvaha na to, aby jednotky stály a přesně vystřelovaly salvy na nepřítele a poté se do něho pustili s bajonety. Dlouhý výcvik a zkušenosti z boje udělaly z těchto mužů vojáky, kteří jsou schopni poradit si s podobně otrlým nepřítelem. K dispozici, když hrajete jako Spojené státy a máte Kasárna v Marylandu. 2. kontinentální lehcí dragouni (Spojené státy): Pokud je spřátelená jednotka obtěžována nepřítelem mimo její palební dosah, tato kavalerie může rychle reagovat a vyjet za nepřítelem, aby odvrátila hrozbu. V sedle dobře ovládají boj nablízko a mohou také střílet ze svých karabin. V boji nablízko nejsou moc efektivní mimo sedlo. Jako pěšáci jsou zranitelní. K dispozici, když hrajete jako Spojené státy a máte Kasárna v Konfederaci Nové Anglie. 2. newyorský (Spojené státy): Liniové regimenty tvoří většinu jednotek v armádách podle evropského vzoru. Jsou tak nazývány, protože tvoří bojovou linii, nikoli protože stojí v linii. Mohou také tvořit čtverec. Tato taktika je obzvláště účinná proti nájezdům kavalerie, ale je nevýhodná proti dělostřelectvu a rojnicím. I přes toto slabé místo je liniový regiment díky své všestrannosti cennou součástí každé armády. K dispozici, když hrajete jako Spojené státy a máte Kasárna v New Yorku. 33. pěší (Británie): 33. pěší je známá jako „Vzor" pro svoji profesionalitu v boji. Příslušníci této jednotky jsou schopni v klidu si vybrat cíl a střílet na něj, zatímco jim kolem uší létají kulky, okolí je ostřelováno děly a blíží se k nim kavalerie. Na obranu proti devastujícím nájezdům se mohou přeskupit a vytvořit čtvercovou formaci. K dispozici, když hrajete jako Velká Británie a máte Kasárna v Anglii. Brunšvičtí dragouni (Británie): Brunšvičtí dragouni jsou všestranní vojáci. Mají velkou sílu v nájezdech, kdy dokážou rozbít formace nepřátelské pěchoty, a mohou přijet na kritická místa na bitevním poli, aby poskytli podporu sužovaným spojencům. Pokud ale budou postaveni proti pěchotě v čtvercové formaci, jejich nájezd nebude zdaleka tak účinný jako nájezd těžké kavalerie. Mají výhodu, že jsou vyzbrojeni karabinami, které ale používají, když nejsou v sedle. Mimo sedlo by se dragouni neměli pouštět do boje nablízko. K dispozici, když hrajete jako Velká Británie a máte Kasárna v Anglii. Hessianští granátníci (Británie): Granátníci se považují za elitní jednotky a obvykle mají čestné místo na pravé straně linie. Jejich hrdost je oprávněná: granátníky se mohou stát pouze velcí a odvážní muži. Jejich velikost a síla jim poskytuje výhodu v boji nablízko. Jsou zranitelní, pokud na ně zaútočí těžká kavalerie a vojáci v rojnici. Granátníci jsou ovšem odhodlaní vojáci, kteří plní příkazy do posledního písmene. K dispozici, když hrajete jako Velká Británie a máte Cvičiště nebo Kasárna pro vojenské guvernéry v Severní Americe. Královský regiment New Yorku (Británie): Tento regiment loyalistů je tvořen liniovou pěchotou, která střílí masivní salvy do středu nepřátelské formace, aby ji prolomila. Jakmile je střelivo vyčerpáno nebo nepřítel dostatečně oslaben, mohou nasadit bajonety a provést rozhodující útok. Tito muži bojují v sevřené formaci, a proto jsou zranitelní proti útokům na velkou vzdálenost ze strany dělostřelectva a rojnic. Přeskupením do čtvercové formace mohou ale kontrovat nájezdy kavalerie. K dispozici, když hrajete jako Velká Británie a máte Kasárna v Horní Kanadě a technologii Vylepšené granáty. Leeova legie (Spojené státy): Tito zkušení jezdci se vyznačují rychlým pohybem a značným uměním. Ze svých karabin nestřílí, když jsou v sedle. Upřednostňují dojet k nepříteli a zlikvidovat ho chladnou ocelí. Díky souboru dovedností jsou ideální pro boj proti dělostřelectvu a rojnicím. Pokud ale budou stát proti disciplinované liniové pěchotě v čtvercové formaci, projeví se rychle jejich slabé stránky. K dispozici, když hrajete jako Spojené státy a máte Cvičiště v jakékoli americké provincii a technologii Zkrácená karabina. Morganův provizorní střelecký oddíl (Spojené státy): Tito střelci jsou organizováni jako lehká pěchota, ale namísto mušket s hladkou hlavní jsou vyzbrojeni puškami. Tito vojáci patří jednoznačně mezi elitní jednotky. Jsou pověstní svou iniciativou a inteligencí a nepotřebují neustálý dozor důstojníků. Tito střelci jsou vycvičeni pro boj na dálku a v boji nablízko budou zranitelní. V nejlepší pozici v zákrytu jsou díky své volné formaci těžkým cílem pro liniovou pěchotu a díky svým uniformám splývají s prostředím. K dispozici, když hrajete jako Spojené státy a máte Kasárna ve Virginii a technologii Doktrína lehké pěchoty. Pulaskiho legie (Spojené státy): Tato kavalerie vyzbrojená kopím, nabízí devastující nájezdy, které jsou obzvláště účinné proti nepřátelské liniové pěchotě. Pulaskiho legie je nejlepší na rychlé prolomení nepřátelské linie a potom by měla být stažena zpět pro další nájezd dřív, než se nepřítel stačí vzpamatovat. Přes velkou sílu úvodního útoku je moudrý velitel nenechá v boji nablízko, protože v dlouhodobějším boji nablízko jsou velice zranitelní. K dispozici, když hrajete jako Spojené státy a máte Kasárna ve Virginii. Královský oddíl Deux-Ponts (Francie): Liniová pěchota je odpovědná za držení linie v bitvě. Tvoří páteř armády, zatímco specializované jednotky obtěžují nepřítele a získávají skalpy nepřátel. Jakmile je nepřítel oslaben, regiment na ně může podniknout konečný útok s bajonety. Jejich sevřená formace jim dává sílu v útoku, ale znamená také zranitelnost proti dělostřelectvu a rojnicím. Pokud hrozí nájezd kavalerie, mohou vytvořit obranný čtverec. K dispozici, když hrajete jako Francie a máte Kasárna v Alsasku-Lotrinsku a technologii Nový model výcviku s bajonetem. Královští velšští fusiliéři (Británie): Královští velšští fusiliéři vyzbrojení granáty a silnou vrhací rukou jsou mnohem víc než jen průměrná jednotka. Házení výbušných projektilů není jejich jedinou dovedností. Jsou také výtečnými střelci, což dokazují s mušketami. Fusiliéři jsou primárně určeni pro boj na dálku, ale jsou také velice schopní v boji nablízko a při výpadech. Jejich jedinou skutečnou slabou stránkou je boj proti dělostřelectvu a těžké kavalerii, která na ně může zaútočit z boku nebo zezadu. K dispozici, když hrajete jako Velká Británie a máte Kasárna v Anglii a technologii Pochodování. Rota vybraných střelců/Fraserovi stopaři (Británie): Stopaři jsou využíváni pro průzkum a nájezdy, které jsou pro obyčejné muže příliš náročné. Obvykle jde o muže, kteří už jsou zvyklí na život v divočině a dokážou se schovat v různých typech prostředí. Jsou výborní střelci, velmi silní v boji na dálku, ale v dlouhodobém boji nablízko propadávají. Jsou vycvičeni tak, aby se dokázali skrýt, a bojují ve volné formaci. Pokud budou na otevřeném poli zastiženi liniovou pěchotou nebo kavalerií, pravděpodobně utrpí velké ztráty. K dispozici, když hrajete jako Velká Británie a máte Kasárna v Horní Kanadě Tarletonovi lehcí dragouni (Británie): Pojmenovaní po Banastru Tarletonovi, který byl také znám jako „Krvavý Ban". Tito vojáci jsou ideální pro boj proti rojnicím a dělostřelectvu. Tarletonovi dragouni mají rychlé koně a mohou se rychle dostat k nepříteli, který je mimo palebný dosah spřátelených liniových jednotek. Po dosažení cíle mohou provést nájezd v sedle nebo se pustit do boje nablízko. Mimo sedlo mohou použít své karabiny, ale v boji na blízko jsou relativně zranitelní. K dispozici, když hrajete jako Velká Británie a máte Kasárna pro vojenské guvernéry v New Yorku a technologii Zkrácené karabiny.     © SEGA. The Creative Assembly, Total War, Empire: Total War a logo Total War jsou ochrannými známkami nebo registrovanými ochrannými známkami The Creative Assembly Limited. SEGA a logo SEGA jsou registrovanými ochrannými známkami nebo ochrannými známkami SEGA Corporation. Všechna práva vyhrazena.

HW požadavky

Vyžaduje základní hru Empire: Total War (verze pro Steam).

Foto & Video