VRÁTENIE ZAKÚPENÉHO VÝROBKU ZÁKAZNÍKOM A REFUNDÁCIA KÚPNEJ CENY

 

V predajnej sieti Brloh treba rozlišovať medzi rôznymi spôsobmi, akými ste si výrobok u nás kúpili.
Výrobok sa u nás dá kúpiť:

a)
Osobne v niektorej z predajní Brloh, pričom výrobok nebol objednaný ani predobjednaný prostredníctvom e-shop Brloh.sk, bol v predajni zaplatený a aj prevzatý.
V tomto prípade platia obchodné podmienky platné pre predajne Brloh.
Jedným z dôsledkov uplatnenia obchodných podmienok predajní Brloh je to, že produkt zakúpený osobne v niektorej z našich kamenných predajní vo všeobecnosti nie je možné vrátiť (odstúpiť od kúpnej zmluvy s vrátením kúpnej ceny) ani vymeniť za iný produkt.

 

Ale existujú tri výnimky:

 

    • Dohoda o výmene výrobku za iný, ktorú schvaľuje vedúci predajne. Je možná predovšetkým u kníh, komiksov, hardvéru (zásadne nepoužívaných) a takmer nemožná pri ostatných druhoch výrobkov v našej ponuke.

 

    • Odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade opakovanej oprávnenej reklamácie vadného výrobku. Za viackrát opakovanú vadu sa obvykle považuje výskyt rovnakej vady viac ako dvakrát.

 

    • Odstúpenie od kúpnej zmluvy v prípade nemožnosti zabezpečiť odstránenie vady na reklamovanom výrobku.

 

b)
Prostredníctvom objednávky alebo predobjednávky v e-shope Brloh.sk, pričom nezáleží na tom, či bol výrobok zaslaný na adresu, do balíkomatu alebo bola objednávka vybavená v niektorej z predajní Brloh.
V tomto prípade platia pravidlá platné pre e-shop a ktoré sú v súlade so znením zákona č. 102/2014 Z. z.

 

Ak ste sa pri kúpe produktu cez tento zásielkový obchod pomýlili, nepáči sa vám alebo tričko je vám veľké/malé a vrátený výrobok, máte nárok na vrátenie peňazí.
Svoje rozhodnutie nám prosím oznámte písomne v lehote do 14 dní od doručenia (alebo osobného prevzatia) zakúpeného výrobku, ideálne na formulári na linku uvedenom o pár riadkov nižšie.

Samozrejme, spätné zaslanie tovaru, ktorý pri jeho predaji nemal žiadne vady, prebehne na vaše náklady.
Pozor, musíte tak učiniť do 14 dní od písomného oznámenia vôle odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Rozhodne tak nerobte prostredníctvom dobierky alebo inej zásielky, ktorú je potrebné pri prijatí vyplatiť – takéto zásielky nikdy nepreberáme.
Pošlite výrobok, ktorý chcete vrátiť bežnou poštovou zásielkou alebo prostredníctvom kuriéra na našu adresu.
Môžete to urobiť aj v predajni Brloh, ale len v prípade, že ste objednaný tovar preberali v predajni Brloh. Vrátenie je možné len v tej istej predajni.
Za vrátenie tovaru v tejto lehote neúčtujeme žiadne dodatočné poplatky. Vrátime vám celú čiastku zaplatenú za tovar a súvisiace služby do 14 dní od doručenia vášho písomného odstúpenia od kúpnej zmluvy, rovnakou cestou, akou k nám od vás peniaze prišli.
Pri netrpezlivom očakávaní vašich peniažkov prosím myslite na to, že tieto nie sme povinní odoslať predtým, než k nám bude doručený vracaný výrobok. Ak sa balíček po ceste niekde zatúla alebo nebodaj si nevšimneme jeho doručenie k nám, stačí, že nás presvedčíte, že bol od vás odoslaný.
Potom vám už naozaj tie peniaze budeme musieť poslať. 

Ešte raz opakujeme, že to, že ste sa rozhodli od kúpnej zmluvy odstúpiť, je potrebné nám dať vedieť písomne do 14 dní od doručenia (alebo osobného prevzatia) zakúpeného výrobku.
A v lehote nasledujúcich 14 dní je potrebné nám výrobok aj vrátiť, čo znamená ho doručiť na adresu, odkiaľ bol odoslaný alebo kde bol prevzatý.

Formulár na vrátenie výrobku je možné si stiahnuť z našej stránky alebo vám ho poskytnú naši pracovníci, prípadne môžete použiť aj akýkoľvek iný text odstúpenia od zmluvy, ak z neho jednoznačne vyplýva vaša vôľa odstúpiť od kúpnej zmluvy.
Výrobky, ktoré sú charakterizované ako autorské diela, teda najmä PC hry alebo softvér, videohry a príslušenstvo, DVD & video filmy, knihy, časopisy a komiksy nie je možné podľa ustanovení uvedených v tomto odseku vrátiť, ak boli vybalené z ich ochranného obalu. Tieto výrobky by ste mali dostať týmto spôsobom zabalené vždy a ak sa tak nejakým omylom nestane, prosíme upozornite nás na chybu.

Ak však máte nejaké použité konzolové hry a chcete sa ich zbaviť, radi ich od vás odkúpime.

 

Odstúpenie od zmluvy v prípade tovaru z Digitálnej distribúcie (Brloh Digital)

Kupujúci má možnosť odstúpiť od zmluvy iba v prípade, že kupujúcemu ešte nebolo dodané plnenie v podobe doručenia (e-mailom alebo prostredníctvom sekcie "Hry na stiahnutie" v použivateľskom účte na www.brloh.sk) aktivačného kľúča alebo odkazu na stiahnutie. Dodanie vyššie uvedeného plnenia má rovnaký efekt, ako porušenie (rozbalenie) ochranného obalu v prípade fyzického tovaru ktorý obsahuje autorské práva. Týmto nie je dotknuté právo kupujúceho na reklamáciu zakúpeného tovaru v prípade nefunkčnosti zaslaného odkazu alebo aktivačného kľúča. Pri reklamácii sa postupuje analogicky ako pri reklamácii fyzického tovaru.